Grandkoi

Koi for Sale

Kohaku
Showa
Taisho Sanke
Tancho
Shiro Utsuri
Bekko
Asagi
Shusui
Chagoi
Matsuba
Platina Ogon
Koromo
Goshiki
Kujaku
Hi utsuri
Soragoi
Kikokuryu
Hariwake
Oranje Karashigoi
Aka Matsuba